Bekkenbodem (Fysio)therapie

Wat is bekkenbodem fysiotherapie?

Bekkenbodem fysiotherapie is een specialistisch deel van de fysiotherapie. Bij bekkenbodemfysiotherapie gaat het om de functies die te maken hebben met de bekkenbodem, de spieren, de gewrichten van het bekken en de organen die gelegen zijn in de bekkenbodem.

bekken fysiotherapie zwolle

De gewrichten: de schaambeenverbinding aan de voorzijde is niet een gewricht zoals een knie of schouder of heup maar wel een verbinding tussen de beide bekkenhelften aan de voorzijde met geringe maar noodzakelijke flexibiliteit.

Het SI gewricht aan de rugzijde is de verbinding tussen het bekken en het heiligbeen (laagste gedeelte van de lage rug) en is essentieel in de core stability, de beenfunctie en de ketenbeweging rug-bekken-benen.

Bij bekkenbodem fysiotherapie werkt de fysiotherapeut aan het herstel van functioneren tussen de belangrijkste organen in het bekkengebied, zoals blaas- en darmfunctie in combinatie met het onder controle kunnen houden van deze functies.

bekken fysio

Het functioneren van de bekkenbodem is van groot belang voor het algemeen functioneren. Als onderdeel van het spierkorset rond het bekken vormt het letterlijk de bodem onder in de romp : een stevige core stability. Core stability: stabiliteit vanuit de kern.

Voor wie is bekkenbodem fysiotherapie bestemd?

  • Incontinentie
  • Obstipatie
  • Stoelgangproblematiek
  • Verzakking en pijn in en rondom het bekkengebied
  • Vrouwen en mannen
  • Zwangerschapsklachten
  • Prostaatproblematiek
  • Overige darmfunctie stoornissen
  • Verlamming of gedeeltelijke verlammingsverschijnselen na hersenletsel
  • Ouderen

Ook voor ouderen is het trainen van de bekkenbodem en het bewust worden van een goede toiletgang heel zinvol.

Vaak begint het met zomaar een paar druppels urine verlies tijdens inspanning, de ontlasting of plas niet goed op kunnen houden. Velen schamen zich hiervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan of te sporten. Het zelfrespect neemt af evenals het zelfvertrouwen en de sociale contacten kunnen er onder gaan lijden.

Gelukkig kan bekkenbodem fysiotherapie hier uitkomst bieden! 

Hoe ontstaan bekkenbodemklachten?

In veel situaties zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies, sluiten, openen en dragen van de buikorganen. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden.

Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

Ook kunnen de klachten veroorzaakt zijn door een zwangerschap, bevalling, door prostaatklachten en operaties waardoor de balans in de functies verstoord is geraakt.

Ook seksualiteit kan de bekkenbodem beinvloeden of wordt door bekkenbodemklachten beinvloedt.

Seksueel misbruik kan een hele grote invloed uitoefenen op het functioneren van het bekkengebied.

Ongevallen, bekkenfracturen, zware bevallingen of zenuwinklemmingen ten gevolge van een bevalling rond het stuitje kunnen zeer heftige bekkenbodemklachten veroorzaken.

Wat doet de bekkenbodem fysiotherapeut?

Met het bewust worden en toepassen van de spier en gewrichtsfuncties van de bekkenregio leer je weer controle krijgen.  Onder andere door een goede toiletgang en houdingen leer je weer controle te krijgen over het functioneren van blaas en darmfunctie. Soms ook in combinatie met medicatie door de arts/specialist.

Bewustwording van spanning en ontspanning is van grote invloed op de klachten. De bekkenbodem fysiotherapeut kijkt waar het specifieke accent op dient te liggen.

Door het oefenen van de  bekkenbodemspieren  krijgt u een actieve rol in uw behandeling. U ontwikkelt een beter spiergevoel en gaat bewuster om met het gebied rond uw bekken. Doordat u een beter inzicht krijgt in de oorzaken en gevolgen van onder andere uw incontinentie, kunt u er ook beter mee omgaan.

De bekkenbodemfysiotherapeut inventariseert de klachten. Een inwendig onderzoek behoort alleen toe aan de specialist of een daartoe specifiek opgeleide en erkende bekkenbodemtherapeut.

In onze praktijk vind geen inwendig onderzoek plaats.

De psychosomatische kant van klachten in en rondom het bekken zijn van belang. Daarom is uitleg in een veilige en vertrouwde omgeving in onze praktijk dan ook vanzelfsprekend. Uiteraard is de keuze om door een mannelijke of vrouwelijke fysiotherapeut behandeld te worden aan de patient zelf. Indien uw klachten niet in onze praktijk behandeld kunnen worden helpen wij een goede collega specialist te vinden.

Professionaliteit met betrekking tot klachten die oorzaak kennen in seksualiteitsproblematiek is in de praktijk aanwezig.

Tarieven , kosten en vergoedingen bekkenbodem fysiotherapie

Bekkenbodem fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Ervaringen en reviews van bekkenbodem fysiotherapie

Komt nog indien aanwezig.

Waarom bekkenbodem fysiotherapie bij Fysiotherapie Dieze Oost?

Door de jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in fysiotherapie, manueel therapie, coaching en sport zijn er al zeer veel patiënten met succes behandeld. Persoonlijke aandacht, vertrouwen en professionaliteit zijn kenmerkend bij Fysio Dieze Oost.

Afspraak maken