Geriatriefysiotherapie

Wat is geriatriefysiotherapie?

Geriatrie fysiotherapie is een specialistisch onderdeel van de fysiotherapie dat zich richt op de oudere mens met meervoudige gezondheidsproblemen.

Voor de ouder wordende mens is bewegen niet altijd meer vanzelfsprekend. Ten gevolge van ouder worden neemt de conditie af en neemt vaak de kracht in armen en/of benen af. Onzekerheid met lopen of de loopafstand neemt af, de snelheid van lopen kan minder worden. Soms wordt opstaan uit een stoel of een bed minder makkelijk en het kan zijn dat u angst heeft om te vallen.

Door ziekte en/of ouder worden is een goed functionerend lichaam niet altijd meer vanzelfsprekend. Alle dagelijkse activiteiten van fietsen, wassen, aan –en uitkleden, traplopen, huishoudelijke bezigheden kunnen moeilijker worden. De geriatrie fysiotherapeut biedt dan uitkomst in de behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen bij het ouder worden.

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie, suikerziekte enzovoorts.

Ook als u langere tijd in het ziekenhuis of revalidatiecentrum bent geweest biedt de geriatrie fysiotherapeut u verbetering van uw problematiek.

Bijvoorbeeld over hoe uw conditie op peil kan verbeteren of op peil kan blijven. Of kracht, mobiliteit en voorkomen van vallen of onzekerheid in het bewegen.

De kennis over ouderdomsziekten, de complicaties die er bij op kunnen treden, de verscheidenheid van meerdere problemen en de daarbij passende fysiotherapeutische behandelingen maken het verschil in een prettige en doeltreffende behandeling.

De complexiteit van de ouder wordende mens vraagt aandacht en vaak behandeling. In onze praktijk is Marja Honing geregistreerd Master Geriatrie Fysiotherapeut. Zij staat garant voor een professionele en plezierige begeleiding en behandeling van uw vragen.

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden uitvoerig besproken en gemeten. Metingen zijn belangrijk om het niveau en de resultaten in kaart te kunnen brengen. Daarna word er samen een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw lichamelijke mogelijkheden en wensen. Soms is het fijn als uw partner, familielid of een betrokkene hier ook bij aanwezig is (niet noodzakelijk).

Een behandeling bestaat bijvoorbeeld uit looptraining voor uw conditie of balans, evenwichtsoefeningen, trainen van arm- en beenspieren, valpreventie (voorkomen van vallen) of oefenen van dagelijkse zaken zoals het opstaan uit een stoel of een bed. Of hoe de mantelzorger of verpleegkundige in goede afstemming kunnen handelen ten gunste van uw gezondheid.

Allerlei manieren van hoe u het beste uw gewenste doel kunt behalen. Ook beweegprogramma’s COPD, diabetes etc behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies en voorlichting ten aanzien van het dagelijks handelen en bewegen. Door duidelijke metingen wordt het ook inzichtelijk hoe de ontwikkelingen van uw klachten gaan. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en/of uw mantelzorger. Bijvoorbeeld informatie en partner training/coaching behoren tot de mogelijkheden.

U kunt verwezen worden naar een geriatrie fysiotherapeut maar u kunt ook rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut. Dus zonder verwijzing van een arts of specialist. De fysiotherapeut zal uiteraard altijd overleg plegen indien dit nodig is. De geratriefysiotherapeut werkt samen met de huisarts, de specialist, de geriatrieverpleegkundige, ergotherapie en andere disciplines in de zorg.

Wanneer geriatriefysiotherapie?

Geriatrie fysiotherapie wordt zeer aanbevolen bij de gevolgen van bijvoorbeeld:

 • Artrose;
 • COPD;
 • De ziekte van Parkinson, parkinsonismen,;
 • Diabetes;
 • Een beroerte / CVA-TIA;
 • Fracturen van de heup, armen, benen na bijvoorbeeld een ongeval of een valpartij;
 • MS;
 • Oncologische klachten;
 • Ook stress en depressie kunnen dergelijke spierklachten veroorzaken;
 • Reumatoide arthritis;
 • Vormen van dementie zoals de ziekte van Alzheimer;
 • Alle ouderdomsklachten en de complicaties die bij het ouder worden kunnen optreden.
 • Na een ziekteperiode of een opname in het ziekenhuis: er is vaak sprake van een afname van conditie en spierkracht, waardoor zelfstandig functioneren in gevaar kan komen;

De behandeling van de geriatriefysiotherapeut is dus gericht op het herwinnen en het behouden van de dagelijkse zelfstandigheid en het zo goed mogelijk leren omgaan met de eventueel ontstane beperkingen. Advies en informatie zijn dus ook belangrijke aspecten in de geriatrie.

Ook adviseren wij in het gebruiken van loophulpmiddelen en alle andere hulpmiddelen om zelfstandig uw eigen activiteiten te kunnen blijven doen. Zo blijft u zelfstandig in uw dagelijkse handelingen en activiteiten.

Hoe ontstaan klachten waarvoor geriatrie fysiotherapie in aanmerking komt?

De gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen wordt steeds hoger. Dat is fijn en tegelijkertijd ontwikkelen zich daardoor ook meer risico’s. Bepaalde ziekte- en klachtenbeelden kunnen daardoor toenemen of hebben meer kans van ontstaan. De ouder wordende mens woont ook langer zelfstandig en heeft daardoor ook meer uitdagingen om de dagelijkse activiteiten te kunnen volhouden en volbrengen.

Om de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid op hoog niveau te behouden is een goede en professionele begeleiding nodig. Om zo lang mogelijk fit te blijven en ook om bepaalde ziekte- en klachtenbeelden die van toenemende aard zijn te kunnen vertragen is geriatrie fysiotherapie een efficiente, veilige en doelmatige behandelmethode.

In onze praktijk fysiotherapie Dieze Oost is Marja Honing de Master Geriatrie Fysiotherapeut.

Hoeveel behandelingen geriatriefysiotherapie zijn noodzakelijk?

Bij geriatrie fysiotherapie wordt evenals bij alle andere vormen van fysiotherapie gewerkt aan het hoogst haalbare doel. Daarbij is het streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid binnen de mogelijkheden zeer belangrijk.

Aantallen behandelingen zijn altijd indicatief, dat wil zeggen, afhankelijk van de geriatrische problematiek. Bij complexe problematiek word er altijd gekeken naar het grootst haalbare doel en kunnen desgewenst aanvullende disciplines benaderd worden.

Tarieven , kosten en vergoedingen geratriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie valt in de verzekeringsvoorwaarden onder algemene fysiotherapie en wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Als er sprake is van een chronische indicatie* wordt geriatrie fysiotherapie na de 20ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Wat is een chronische indicatie*
Er zijn door de overheid en zorgverzekeraar specifieke indicaties vastgesteld die onder een chronische indicatie vallen. Wij informeren u graag over deze wettelijk vastgestelde voorwaarden. Zie verder onze tarievenlijst

Wat is het verschil tussen gewone fysiotherapie en geriatrie fysiotherapie?

Geriatrie fysiotherapie is een specialistische richting in de fysiotherapie. De geriatrie fysiotherapeut heeft een aanvullende Master opleiding gevolgd om op professionele wijze de specifieke problematiek van de ouder wordende mens te kunnen behandelen. Inzicht en de wetenschappelijke onderbouwing in de benadering van de behandeling maken geriatrie fysiotherapie tot een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening.

Ervaringen en reviews van geriatrie fysiotherapie

Komt nog indien aanwezig.

Waarom geriatrie fysiotherapie bij Fysio Dieze Oost Zwolle

Marja Honing heeft zich professioneel hoogwaardig gekwalificeerd in geriatrie fysiotherapie. Door de jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in geriatrische vraagstukken, samenwerking met andere disciplines in het netwerk worden vele patienten met grote tevredenheid behandeld.
Persoonlijke aandacht, veiligheid, vertrouwen en professionaliteit zijn kenmerkend bij Fysio Dieze Oost, ook in de geriatrie fysiotherapie.

Afspraak maken