Coaching NLP & Fysio

Wat is coaching NLP in fysiotherapie?

Coaching in fysiotherapie is een professionele en doelmatig gestructureerde aanvullende begeleiding van de fysiotherapeutische behandeling. Coaching betekent dus begeleiding, advisering van persoonlijke kwesties waar je in eerste instantie alleen niet uit lijkt te kunnen komen. Je hebt een personal coach of trainer nodig om weer in je kracht te komen om de volgende stap of ‘the next level te bereiken’. Empowerment. Even een stuk(je) sturing en steun nodig.

Een coaching staat normaliter los van een reguliere fysiotherapeutische behandeling. Omdat fysio coaching NLP aansluit bij ‘wat je lichaam jou te vertellen heeft’ kunnen er wel degelijk fysiotherapeutische inzichten en methoden ingezet worden om de coaching complementair te maken. De invloed van lichamelijke klachten kunnen een grote invloed uitoefenen op het doen en laten van mensen. En andersom natuurlijk ook; onze mind, onze psyche kan zich sterk fysiek uiten!

Door bewustwording van hóe klachten invloed uitoefenen op je lichamelijk functioneren stelt de coach fysiotherapie je niet alleen in staat je gezonder te voelen maar ook gezonder te leven in je werk, sport, privé of waar jij wilt dat het nodig is. De fysio coach begeleidt jou persoonlijk in dit traject. Door de ontwikkeling en exploratie van je eigen mogelijkheden groeit je persoonlijke ontwikkeling zowel lichamelijk als mentaal. Groter zelfvertrouwen in je eigen gezonde lichamelijke én mentale mogelijkheden zijn een positief gegarandeerd resultaat.

Wat is Coaching NLP Dieze Oost

NLP is een samenvoeging van meerdere psychologische en bewegingswetenschappelijke inzichten en methoden om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Je eigen persoonlijke ontwikkelingsvermogen ontwikkelen en gebruiken, zowel geestelijk én lichamelijk.

Je zult blijvende resultaten behalen, heldere inzichten en daadkracht opdoen, op lichamelijk, geestelijk en communicatief gebied. Je zult via praktische en op plezierige wijze veel beter leren functioneren op lichamelijk en geestelijk niveau.

In onze praktijk is Rogier van Luijk internationaal gecertificeerd NLP trainer en coach.

Hoe werkt coaching?

Door middel van een intakegesprek bepaalt de fysio-coach samen met jou de samenhang tussen psychische vragen en de lichamelijke klachten, ongeacht de volgorde psychisch <-> lichamelijk.  De fysio coach kijkt hoe je er mee omgaat en wat nodig is.

Dat betekent : de relatie tussen de lichamelijke en psychische factoren helder maken en er structureel wat mee gaan doen. In beweging komen met mind & body om datgene wat je denkt of waar je in vastloopt weer ruimte te geven.

Sommige blessures of klachten herhalen zich, beperken je werk, sport of je sociale leven. De fysiotherapeut coach kijkt wat werkelijk op je lijf geschreven is.
Of hoe je juist datgene kunt bereiken of kunt doen wat goed bij jouw past. In elke context.

Ook de gevolgen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid op je welbevinden kunnen daarom helder en gestructureerd in kaart gebracht worden. En re-integratie behoort zo tot de mogelijkheden. Door actieve gesprekken en professionele interventies én activiteiten zullen (bewegings)(arbeids) en andere beperkingen alsmede pijn structureel kunnen verminderen.

De fysiotherapeut coach zoekt altijd samen met jou uit waar de oorzaak van de klacht zich bevindt. Dan kan een goed coachingsplan en werkplan opgesteld worden. Coaching is een actief programma met continue feedback van de ontwikkelingen en resultaten en waarbij fysiotherapie een wezenlijk onderdeel van kan zijn. Dat kan ook in klein groepsverband als die wens en mogelijkheden er zijn.

Voor welke klachten is coaching fysiotherapie geschikt?

 • Chronische klachten: langdurige of chronische klachten / aandoeningen vragen een groot incasseringsvermogen. Soms loop je letterlijk vast. Maar ook de psychische kant van het vastlopen door chronische klachten hebben baat bij een totale professionele aanpak. Dat is niet makkelijk en vraagt om deskundige begeleiding en advies. Hoe kun je omgaan met een chronische aandoening. In de eerste plaats voor jezelf maar ook voor je partner e/o omgeving.
 • Telkens herhalende klachten: herhaling van een klacht is een negatief patroon wat doorbroken kan worden, niet door alleen de symptomen te blijven bestrijden maar door de oorzaak van de herhaling te vinden en er mee aan de slag te gaan. Waarom komt een bepaalde klacht of blessure terug en hoe integreer je dit in je dagelijkse leven en activiteiten? We zullen actief werken aan een blijvende positieve oplossing.
 • Sport (blessures): Alle sportblessures maar ook bewegingsbeperkingen ten gevolge van (sport)blessures in spieren of het verminderd functioneren ten gevolge van een blessure verstoren het werkelijke doel van de sportbeoefening. Hoe pak je de sport weer op en welke dingen moet je doen of juist laten. De fysio-coach is uitermate geschikt voor deze problemen. De fysio coach leert je hoe je weer onafhankelijk jouw sport ongehinderd kunt uitoefenen. Sport en coaching gaan sowieso hand in hand. Bij ons ben je aan het goede adres om jouw sport op de meest leuke en doelmatige manier te kunnen uitvoeren. Het beste resultaat uit jezelf weten te halen. Personal coaching en personal training horen daarbij absoluut tot de mogelijkheden.
 • Diabetes/suikerziekte: Bij diabetes is de veranderde leefstijl ingrijpend en zijn de gevolgen daarvan niet makkelijk. Fysio Coaching biedt een compleet traject van hoe om te gaan met diabetes. Zowel de fysieke als de geestelijke componenten kunnen op een duidelijke manier en onderbouwd weer in balans komen. Bij de coaching van diabetes maken we gebruik van getoetste methodieken waarbij voeding en beweging centraal staan. Dietethiek is ook een wezenlijk onderdeel in de coaching van diabetes en samenwerking met verschillende erkende disciplines zijn dan ook vaak een actief onderdeel van een coaching.
 • Overgewicht/eetgewoonten: Bij overgewicht en veranderde eetgewoonten kunnen zowel lichamelijke als pyschische factoren een rol spelen. Door juist een totale (complementaire) aanpak te bieden kun je met fysio coaching grip krijgen op de oorzaak en de gevolgen. Een persoonlijk afgestemd coachingstraject biedt mogelijkheden om alle aspecten in balans te brengen. Samenwerking met een voedingsdeskundige/psycholoog/arts behoort tot de mogelijkheden. Personal coaching in bijvoorbeeld post en preoperatieve situaties zijn mogelijk bij ons.
 • Psychische klachten, oververmoeidheid, burn out: Stress, drukte, overprikkeling, op het werk, thuis of studie. Er zijn scala van variaties te benoemen op psychische klachten die op hun beurt weerslag hebben op je totale fysieke en geestelijke gezondheidsbeleving. Burn out is een complexe situatie en vraagt om deskundige begeleiding. Fysio coaching klinkt bijna te licht maar biedt in samenwerking met andere disciplines wel degelijk een volwaardig traject om op geestelijk en lichamelijk level weer op krachten te komen. Coaching is zeer zinvol om tot de kern te komen van waaruit psychische klachten, oververmoeidheid, burn out ontstaan. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden en om door middel van inzichtelijke gesprekken en methodieken én lichamelijke activiteiten weer in een gezonde levensflow te komen zijn een haalbaar resultaat.
 • Studie/werkdruk: De hoge eisen die de maatschappij stelt aan onze vaardigheden kunnen je lichamelijke en geestelijke gezondheid negatief beinvloeden. Met behulp van een professioneel geleide coaching kun je grip krijgen op het eigen functioneren en leren grenzen te stellen om/en je weerbaarheid te vergroten. Fysieke weerbaarheidstraining in combinatie met specifiek afgestemde leer, studie- en werkstrategieen zijn uiterst effectief. Waar in de maatschappij de druk ligt op denkvermogen en heel veel dingen tegelijk moeten presteren, gaat het in fysio coaching om de balans tussen je fysieke en mentale vermogens te organiseren.
 • Seksueel misbruik: De gevolgen van seksueel misbruik brengen een onmiskenbare schade aan het lichamelijk en geestelijk functioneren toe. Dit leidt helaas vaak tot onbegrepen klachten die artsen en fysiotherapeuten ook (nog) niet als zodanig (kunnen) herkennen en erkennen. Rogier van Luijk is professioneel opgeleid hulpverlener seksueel misbruik (traumaseksualiteit). De impact van seksueel misbruik is zo groot dat professionele hulpverlening noodzaak is en de complexiteit van deze problematiek door middel van stevig onderbouwde behandelmethodes dient te worden aangepakt. In onze praktijk Dieze Oost is hier alle expertise en ruimte voor aanwezig. (link met www.seksueelmisbruik.nl)

Hoe ontstaan klachten waarvoor FYSIO COACHING NLP in aanmerking komt?

Lichamelijk ontwikkel je volgens bepaalde patronen. Ook de psychologische ontwikkeling gaat volgens bepaalde patronen en heeft net als je lichamelijke ontwikkeling  te maken met het functioneren van het brein.

 • Genetische kenmerken, erfelijke componenten, culturele, demografische en raciale verschillen bepalen tot op zekere hoogte deze ontwikkeling;
 • Het kan gebeuren dat er een disbalans ontstaat in de onlosmakelijke verbinding tussen lichamelijke en psychische ontwikkeling. Patronen die eerst werkten, werken niet meer optimaal of helemaal niet. Soms zijn aanwezige fysieke beperkingen, aangeboren of traumatisch ontstaan, de aanleiding zijn voor deze disbalans;
 • Seksueel misbruik in de huiselijke of sportsfeer of waar dan ook zijn absoluut aanleiding om een professionele coaching op te starten;
 • Overbelasting, stress, invloeden van binnenuit of van buitenaf kunnen ook aanleiding zijn tot klachten die met professionele coaching verholpen kunnen worden;

Wat doet een fysio coach NLP?

Lichamelijk ontwikkel je volgens bepaalde patronen. Ook de psychologische ontwikkeling gaat volgens bepaalde patronen en heeft net als je lichamelijke ontwikkeling  te maken met het functioneren van het brein.

 • Beweegprogramma’s Door doelen te stellen waarbij bewegen centraal staat kun je negatieve of de beperkende spiraal doorbreken. Structureel werken aan een doel in de toekomst door er gefaseerd aan te werken door middel van bewegen. In je eigen tempo en professioneel onderbouwd en opgebouwd. Van sportactiviteiten tot wandelen, fietsen, zwemmen, alles wat maar met bewegen te maken heeft. Afgestemd op de eigen mogelijkheden zul je op lichamelijk level ervaren dat je veel meer kunt dan je dacht dat je kon. Mind & body komen zo in balans en komen doelgericht werkelijk in beweging;
 • Coachtechnieken vanuit de NLP NLP is de afkorting van neurolinguistisch programmeren. Een combinatie van technieken die gebaseerd zijn op neuropsychologie en de ontwikkelingspsychologie. Door middel van een vorm van programmeren wordt dit in ons lichaam en geest positief verankerd. Dit gaat werken als een soort automatisme. Onbewust bekwaam gaan doen wat je het liefste doet en doen wat het beste bij je past. NLP: Ingewikkelde woorden voor een meervoudige aanpak om in eigen positieve daadkracht zelfstandig te kunnen functioneren. Je leert gebruik te maken van je eigen vermogens op lichamelijk en geestelijk niveau. De fysio coach maakt dmv een aantal eenvoudige stappen duidelijk hoe je nieuwe prettige strategieën kunt aanleren op geestelijk en lichamelijk niveau;
 • Sport coaching Actief coachen in meerdere sporten: voetbal, hardlopen, kracht- en conditiesporten, basketbal, volleybal, hockey etc; prestatie- en resultaatgericht, met hart voor de zaak. Ook wordt sport coaching gebruikt in re-integratie trajecten, re-socialisatie trajecten, managementcoaching, leadership training en coaching en mogelijkerwijs in de begeleiding na seksueel misbruik;
 • EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing: Er zijn gebeurtenissen die intens ingrijpend zijn. Normaal gesproken verwerken onze hersenen de input op het eigen vermogen. Er kunnen echter door bijvoorbeeld een ongeval of een andersoortig trauma een overprikkelingen van de hersenen ontstaan waardoor er onwillekeurige negatieve gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties optreden. De hersenen verwerken deze overprikkeling als het ware ‘te groot’. Er ontstaat een soort “muggen worden olifanten” effect zonder dat dit onder controle kan blijven. Heftige schrik of vluchtreacties, nachtmerries, slapeloosheid, PTSS-verschijnselen kunnen het gevolg zijn. Ook hoge spierspanning en vastzittende houdingspatronen kunnen het gevolg zijn. Wanneer een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden kunnen er dus ook fysieke klachten ontstaan in combinatie met de genoemde andere reacties. Onbewust treden er dan fysieke en/of psychische reacties op die met EMDR technieken goed behandelbaar kunnen zijn;
 • TA Transactionele Analyse Met transactionele analyse wordt inzichtelijk gemaakt hoe het komt dat je doet wat je doet. En hoe je daar in de sociale omgeving mee omgaat en hoe je reageert op je sociale omgeving. TA is een psychologisch theoretisch model waardoor de fysio coach inzichtelijk maakt hoe deze patronen ook het motorisch(bewegen)beïnvloeden en fysiek invloed uitoefenen;
 • Hypnotherapie Hypnose oftwel hypnotherapie is een methode waarmee door middel van inducties (techniek om dieper in contact te komen met het onbewuste) gebruik wordt gemaakt om onbewuste processen in ons handelen en denken te re-organiseren. Het kan zijn dat er door bepaalde omstandigheden tegen beperkingen wordt aangelopen. Om aangeleerde of verworven handelingstechnieken positief te re-organiseren kunnen ontstane beperkingen op zowel lichamelijk als psychisch level worden verminderd door gebruik te maken van het onbewuste door middel van hypnose/hypnotherapie;
 • Systemisch werken Op basis van de methodiek van familie/organisatieopstellingen wordt ruimtelijk inzichtelijk gemaakt hoe en wat de lichamelijke reacties, houdingen en uitingsvormen betekenen in de context van de klachten/problemen. Tevens word er naar de oorsprong gekeken van dit gedrag, fysiek en psychisch. Opstellingen of systemisch werken is een zeer krachtige manier om verbanden en verbindingen te leggen in (ver)storende verhoudingen. Hoe en waar dan ook. Daarmee kan er een actief programma opgesteld worden om de negatieve spiraal van herhalingsgedrag te voorkomen of op te heffen. Gezondheid is daarom ook goed in beeld te krijgen door middel van gebruik maken van het systemisch werken;
 • Psychodrama Psychodrama is een methode waarbij door middel van een onderbouwde ruimtelijke ordening de gezondheidsklachten op het ‘toneel’ worden gezet. Door de lichamelijke uitingen en houdingen ten opzichte van de andere medespelers op het toneel inzichtelijk te laten worden en te ervaren ontstaat er een ontknoping van het (gezondheids)dilemma. Met psychodrama maakt de coach therapeut gebruik van de daadwerkelijke fysieke posities en worden deze natuurgetrouw uitgebeeld cq vorm gegeven. Vanuit de ontknoping kan er eventueel een follow up plaatsvinden dmv coaching /therapie om tot een blijvend positief resultaat te komen. Denk hierbij vooral aan de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik.

Hoeveel sessies (fysio) coaching zijn noodzakelijk?

Coaching is een duidelijk afgestemde begeleiding waarbij het einddoel helder geformuleerd en afgesproken wordt. Gemiddeld zijn 6 sessies van anderhalf uur voldoende om een goed resultaat te behalen.

Bij complexere problematiek word er altijd gekeken naar het grootst haalbare doel en kunnen desgewenst aanvullende coach doelen bepaald worden waardoor er extra sessies nodig zijn.

Bij seksueel misbruik zijn langere trajecten noodzakelijk gezien de complexiteit in het ontstaan. Het aantal sessies is dus wel afhankelijk van de complexiteit van de problematiek.  Het streven is naar het kortst mogelijke en efficiente  traject om weer in eigen zelfstandigheid en veiligheid verder te kunnen.

Wat zijn de kosten van fysio coaching en hoe zit het met de zorgverzekering?

Coaching fysiotherapie is niet automatisch verzekerd.

Er zijn kosten aan verbonden.
Alleen indien u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve  geneeswijzen –natuurgeneeswijzen- zal dit onder de behandeling ‘psychosociale therapie’ door de verzekering vergoed worden tot het door u gekozen verzekerde bedrag.

Indien er een fysiotherapeutische behandeling gekoppeld zit in het coachingstraject dan zal de fysiotherapeutische behandeling vergoed worden indien u daar aanvullend verzekerd voor bent. Daarnaast zal de coaching apart in rekening worden gebracht. De verdeelsleutel van deze kosten zijn individueel en op aanvraag. Daar informeren wij u graag over.

De tarieven voor coaching zijn per uur.
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de daarvoor in de praktijk geldende tarieven fysiotherapie. (zie tarieven fysiotherapie Dieze Oost)

 

Tarieven fysio coaching NLP

Kennismakingsgesprek 30 min: geen kosten

Fysio Coaching NLP: 80,00 € per uur excl BTW

Beweegprogramma’s fysio: indien verzekerd via de zorgverzekering

Coaching/sport: op aanvraag

Combinatie van fysio en coaching: op aanvraag ivm verdeling verzekering/niet verzekerd

Wat is het verschil tussen fysio coaching, coaching en psychotherapie?

Fysio coaching

Fysio coaching is gericht op de totale mens. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden en de professionele kennis van beide werkgebieden worden samengevoegd in de fysio coaching. Daardoor ontstaat er een zeer krachtige en efficiente aanpak van problemen.

Fysio coaching is dus een actieve psychosomatische aanpak van problemen die zich zowel fysiek als psychisch of in een combinatie daarvan kunnen uiten.

Als bewegingsspecialist kijkt de fysio coach naar de verhoudingen tussen de lichamelijke én de psychische delen.

Het is een brede aanpak van (soms) complexe en soms onbewuste patronen die problemen in het functioneren veroorzaken.

De fysio coach NLP handelt met kennis uit verschillende stromingen in de psychologie in combinatie met de (wetenschappelijke) kennis van het fysiologische deel van het mens zijn.

Bij fysio coaching NLP is een follow up in de fysiotherapie mogelijk of juist andersom, dat de follow up van fysiotherapie de coaching is.

De mogelijkheden om daadwerkelijk oorzaken,  gevolgen en symptomen te duiden en te herstellen zijn groot en to-the-point.  De expertise en ervaring is zeer groot waardoor de kwaliteitsgarantie zeer hoog is.

Fysio coaching heeft tevens een laagdrempelig toegankelijkheid.

Fysio coaching is professioneel en BIG geregistreerd.

Coaching

Bij coaching gaat het om (intensieve) begeleiding, advies (consultancy) en werken aan een zo spoedig mogelijk herstel van de eigen fysieke en psychische zelfstandigheid.

Personal coaching, mental coaching, empowerment etc etc zijn verschillende termen die het gelijke doel nastreven en nagenoeg dezelfde lading dekken.

Bij (personal-mental) coaching wordt weliswaar ook gebruik gemaakt van de psychische en somatische kant van klachten maar wordt veel minder specifiek het lichaam ingezet in zowel intake, diagnostiek, advies en behandeling/coaching.

Daarin onderscheidt zich fysio coaching Dieze Oost absoluut en staat garant voor een totale professionele coaching aanpak.

Psychotherapie

Bij psychotherapie richt de gecertificeerde psychotherapeut zich op psychisch gediagnosticeerde problemen.

Daarbij zijn andere therapieen mogelijk, zoals gedragstherapieën die behouden zijn aan de gediplomeerde psychotherapeuten.

De psychotherapeut is dus een andere bevoegde medische discipline die vaker vanuit de eerste lijn specifiek verwezen wordt. Vaak vanuit een meer medisch oorzakelijk gediagnosticeerde problematiek.

Ervaringen en reviews van fysio coaching

Komt nog indien aanwezig.

Waarom coaching bij Fysio Dieze Oost Zwolle

Door de jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in coaching, personal/sport en mental coaching, consultancy en trainingen NLP, motivational interviewing, empowerment trainingen, veiligheid in zorg en seksualiteit in zorg- en dienstverlening. Ook door decennia lange ervaring in fysiotherapie, manueel therapie etc zijn al zeer veel patienten en clienten met optimale tevredenheid en kwaliteit behandeld.

Persoonlijke aandacht, veiligheid, vertrouwen en professionaliteit zijn kenmerkend bij Fysio Dieze Oost, fysio coaching NLP.

Wij zijn BIG geregistreerd en aangesloten bij genootschappen en belangenorganisaties.

Afspraak maken